STRUČNÉ POJEDNÁNÍ O PROSTOROČASU

Obsah

Úvod

I. Jak vzniká model vesmíru

II. Viditelná část vesmíru

III. Matematika a mozek

IV. Neeuklidovské geometrie a určování vzdáleností

V. Několik úvah o komplexních číslech

VI. Co máme na mysli pod pojmem čas?

VII. Vesmír jako buněčný automat

VIII. Několik slov o prostoru

IX. První úvahy o prostoročasu

X. Princip relativity v prostoročasu

XI. Komplexní čas a prostoročasový interval

XII. Víry a deformace prostoročasu

XIII.Závěr

Literatura