Literatura

Stephen Hawking: Krótka historia czasu - asi nejznámější populární knížka na téma Vesmíru

Landau, Lifszyc: Teoria pola - první knížka, kterou mi doporučila paní profesorka Irina Dymniková, když jsem se začal vážně zajímat o kosmologii.

Brian Cox, Jeff Forshaw: Dlaczego E=mc2 - knížka vysvětlující populární formou Einsteinovu teorii. Diky přístupné formě a vysvětlení nejen výsledků, ale i způsobu, jak se do nich dochází, dává základy pro lepší pochopení ideí.

Andrew Liddle: Wprowadzenie do kosmologii współczesnej - knížka, ve které jsou odvozeny rovnice Friedmana takovým způsobem, že jsem si zde uvědomil, že je v nich ukrytý předpoklad o nekonečnosti prostoru.

Michał Heller: Teoretyczne podstawy kosmologii - matematický popis prostoročasu jako diferencovatelné variety. Zdá se mi, že tak chápaný prostoročas se nedá sloučit s kvantovou teorií. Podle mého názoru prostoročas připomíná spíše rozbouřený ocean plný proudů a vírů.

Katalog festiwalowy Copernicus festival 2016/ piękno - k článku Lukasza Łamży týkajícího se času a práce Juliana Barboura jsem se mnohokrát vracel.

Roger Penrose: Droga do rzeczywistości - knížka, která má podtitul “Komplexní průvodce po právech řídících Vesmírem”. Výborná knížka, ale je zde problém, který se objeví vždy u knížek toho typu - kolik a jak náročné matematiky do ní umístit. Kdyby to měl být komplexní průvodce, musel by být napsán jako hyperknížka s odkazy na dodatečné informace.

Stephen Wolfram: A New Kind of Science - knížka, která na mne měla ohromný vliv ještě dřív, než jsem ji začal číst. Již sám název knížky a krátké recenze stačily k tomu, abych si utvořil nový model světa, který dával možnost nalézt odpovědi i na takové otázky, na které jsem dříve odpověď nalézt neuměl.

Joan Gómez: Tam, gdzie proste są krzywe - populární knížka o neuklidovských geometriích.

Ilja Černý: Základy analysy v komplexním oboru - knížka o analýze v komplexním oboru ještě z času mých studií, ke které jsem se vrátil, abych si připomněl dané téma.

Betty Edwards: RYSUNEK odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu - knížka o kreslení, ve které je ale také vysvětlen způsob, jak pracuje lidský mozek a proč logické myšlení může překážet u některých činností.

Jiří Šrajer: Prawdopodobnie wszystko jest inaczej - knížka o světě z pohledu umělé inteligence. .