Nový model Vesmíru

Jiří Šrajer: na začátek několik vět o mně.

Během přemítání o umělé inteligenci mne zaujala otázka, jakou představu o světě by si mohly v budoucnu utvořit inteligentní počítače a jak hodně by se jejich představa mohla lišit od naší. Uvědomil jsem si, že naše představa vůbec nemusí být správná a moje nápady i pochybnosti jsem sepsal v knížce Pravděpodobně všechno je jinak. Jedním z témat byla otázka geometrie Vesmíru. Zpočátku jsem chtěl pouze ukázat, že může být jinak, než si představujeme, ale časem jsem dospěl k přesvědčení, že naše představa je zlá a že je nutné utvořit nový model prostoročasu. Po několikaleté intenzivní práci jsem sepsal základní idee nového modelu v knížce Krátké pojednání o prostoročasu. Aktuálně pracuji nad počítačovým modelem Vesmíru podle mojich předpokladů.

Pro vážné zájemce uvádím ještě Dodatatečné informace a kontakt.