Úvod

Všechno začalo jednoduchou otázkou: Jestli se nám někdy povede naučit počítače myslet, jakou budou mít představu o světě?

Bude asi dost odlišná od naší. Ale bude jejich představa o světě horší než naše? Jak vůbec to, co víme o světě, souvisí s tím, co kolem nás ve skutečnosti je?

Z jedné strany jsme omezeni svými smysly. Vnímáme pouze část elektromagnetického vlnění jako viditelné světlo, část jako takzvané tepelné záření, ze kterého získáváme jen minimální množství informace. Zvuky slyšíme pouze o určitém kmitočtu, máme mizerný čich a jen velmi nedokonalý hmat. Nemáme žádné smysly na vnímání magnetizmu, radioaktivního záření a mnoho jiných, které bychom teoreticky mohli mít. Úplně jinak bychom vnímali svět, kdybychom byli slepí a měli dokonalý čich. Dokázali bychom sledovat dráhu pohybu i do minulosti a měli bychom pravděpodobně mnohem lepší představu o tom, co je to prostoročas.

A úplně jinou představu o světě bychom měli, kdybychom byli milionkrát větší nebo menší, rychlejší nebo pomalejší, kdybychom žili v moři nebo na kometě nebo někde úplně jinde.

Z druhé strany naše představa o světě je dána modelem světa, který jsme přijali od společnosti, ve které jsme vyrůstali.

Je praktické mít model světa stabilní a shodný s jinými lidmi, se kterými žijeme. Je ale nutné si uvědomit, že aby byl model stabilní, nemůže se moc často měnit. Proto máme tendenci nové poznatky, které nejsou v souladu s naším světovým názorem, buď ignorovat nebo zesměšňovat, prohlašovat za lež, podvod nebo jinak potlačovat. Jsme přesvědčeni, že to my máme pravdu, ale kdybychom se narodili na druhé straně zeměkoule, o pár století dříve nebo později, náš názor na svět by byl úplně jiný. A též bychom si mysleli, že máme pravdu.

Možná je všechno úplně jinak, než si myslíme. Tato kniha si neklade za cíl vyřešit nějaké konkrétní problémy. Snaží se pouze dát impuls k rozvoji vlastního myšlení při pokusu pochopit, jak by mohl myslet počítač.

Nevím, zda se nám někdy povede naučit počítače myslet, ale pokud se o to pokusíme, můžeme pochopit nejen mnoho nového o světě, ale i o sobě.

I. Může počítač myslet?