Literatura

Při psaní této knihy mi nešlo o fakta a nejnovější poznatky, ale spíš ukázat způsob myšlení a postupný vývoj a změny našich názorů, a snažil jsem se vymyslet pokud možno něco úplně nového. Takže jsem se veškeré literatuře raději vyhýbal. Přesto existuje několik knih, které zasluhují, abych je zde uvedl. I když některé z nich jsem četl už hodně dávno, a některé jsem ani celé nepřečetl, měly na mne tak velký vliv, že bez nich by patrně tato kniha vůbec nevznikla.

Vitus B. Dröscher: Magie smyslů v říši zvířat, ORBIS Praha, 1970 – kniha ukazující, že jiní tvorové mohou vnímat svět úplně jinak než lidé. Při četbě jsem si poprvé uvědomil, že kdybychom měli jiné smysly, měli bychom úplně jinou představu o světě.

Vladimír Vondráček, František Holub: Fantastické a Magické z hlediska psychiatrie, Praha, Avicenum – Zdravotnické nakladatelství 1972 – knihu jsem četl dost dávno, hlavně mi z ní zůstal pocit, že je velmi těžké rozlišit mezi tím, co jsme skutečně vnímali a tím, co jsme si vytvořili pouze v představách.

Ryszard Tadeusiewicz: W stronę uśmiechniętych maszyn, Wydawnictwa „ALFA“, Warszawa, 1989 – přístupně napsaná knížka, ve které jsem se poprvé setkal s problematikou neuronových sítí.

Harry Collins, Trevor Pinch: GOLEM, czyli co trzeba wiedzieć o nauce, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1998 – kniha, která ukazuje, že vědecké experimenty nemusí vést k poznání pravdy, pokud nejsme schopni ustálit kriteria kompetencí experimentátorů.

Robert Merle: Malevil – kniha, která mě přesvědčila o relativitě morálních zásad.

Gerard J. Milburn: Inżynieria kwantowa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 – kniha, která přístupnou formou popisuje kvantové jevy a ukazuje příklady jejich praktického využití. Moje první setkání s kvantovými počítači.

Stephen Wolfram: A New Kind of Science – kniha, která na mne měla ohromný vliv, i když jsem ji nepřečetl. Ale už sám název knihy a stručné recenze stačily k tomu, abych si vytvořil nový model světa, který mi dokázal odpovědět na některé otázky, na které jsem dříve nemohl nalézt odpověď.

Betty Edwards: RYSUNEK odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu, Łódź 2007 – knížka o kreslení, která ale také ukazuje, jak pracuje mozek a jak logické myšlení může překážet při některých činnostech.