Matematické a logické úlohy

Úloha 1:

Jestliže jeden a půl slepice snese za jeden a půl dne jeden a půl vejce, to kolik vajec snese 9 slepic za 9 dní?

Úloha 2:

Jaké je následující číslo v posloupnosti:

246,56,61,37,58,89,145,42,?

Úloha 3:

Urči obsah celého trojúhelníku, jestliže obsah jeho částí je takový jak na obrázku:

Úloha 3: